פרטים נוספים
 
 ועדת החוקה חוק ומשפט 
סקירת פועלה של הוועדה. פרטים אודות חבריה, מעקב אחר הליכי החקיקה, דיונים על כינון חוקה בישראל, הצעות לסדר, דיווחים, ועדות משנה, ועדות משותפות, פרוטוקולים ואפשרות להפנות שאלות.
חוק ו משפט > חוקה ומשפט חוקתי
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.knesset.gov.il/h
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
01.03.2004