פרטים נוספים
 
 מועצת העתונות בישראל - הוועדה לנושא מועצת העיתונות והאינטרנט 
סיכום דיוני הוועדה והחלטותיה בנושא האתיקה העיתונאית באינטרנט.
תקשורת > עיתונות
 
 
 כתובת האתר: 
...http://planet.nana.co.il/in
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
06.08.2003