פרטים נוספים
 
 מנהל חברה ונוער  
הגוף הנבחר והמייצג של כלל התלמידים והנוער בישראל בפני גופים מקבלי החלטות.
חוק וממשל > שלטון מקומי
 
 
 כתובת האתר: 
...http://noar.education.gov.i
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
06.04.2003