פרטים נוספים
 
 סמטרי אייקונגרפי (Cemetery Icongraphy) 
רשימת המשמעויות של אותיות וסמלים המופיעים בעיקר על מצבות בבתי קברות נוצריים ברחבי העולם.
חברה ומשפחה > מוות ואבלות
 
 
 כתובת האתר: 
...http://freepages.genealogy.
 שפה: 
אנגלית
 מיקום: 
העולם
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
20.11.2002