פרטים נוספים
 
 שטפונות במדבר 
מה הם הגורמים לשטפונות? כיצד ניתן לחזות אותם ואיך להימנע מלהיקלע לשיטפון בזמן התרחשותו? האם השטפונות מזיקים בלבד או שיש בהם גם תועלת? מאת ``סנונית``.
מדעים ומקצועות לימוד > חקלאות
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.snunit.k12.il/vm
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
22.04.1999