פרטים נוספים
 
 המשק הישראלי בשנים 1950- 1998 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה נתונים בכתב ובגרפים להשוואת מצב המשק הישראלי והתפתחותו משנות ה50` ועד סוף המאה העשרים.
מוסדות לאומיים ורשויות > הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.cbs.gov.il/stati
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
12.09.2002