פרטים נוספים
 
 נציבות שירות המדינה 
הנציבות מציגה מידע על תקשי``ר (תקנות שירות המדינה), איכות ומצוינות, תכנון ובקרה, הדרכה והשכלה, הלשכה המשפטית, סגל בכיר, הנדסת ייצור, מחשבון פנסיה, בחינות ומכרזים, קידום נשים, מערכת הביטחון והבריאות, תביעה וחקירות, משאבי אנוש, בית הדין למשמעת, פרישה, גימלאות ורווחה, דוברות ויחסי ציבור, שירות למשרדים, המבקר הפנימי, מיכון ומערכות מידע.
חוק וממשל > מוסדות לאומיים ורשויות
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.civil-service.go
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
14.04.1999