פרטים נוספים
 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - יחידת הממ``ג 
אודות מערכת המידע, המעבדת ומנתחת מידע בעל שיוך גיאוגרפי, של הלשכה לסטטיסטיקה. הסבר כללי אודות מערכות מסוג זה, יישומיה בלשכה ומדריך למשתמש.
מוסדות לאומיים ורשויות > הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 
 
 כתובת האתר: 
http://gis.cbs.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
25.03.2002