פרטים נוספים
 
 דה דמו (Demo, The) 
קטעים מתוך הסרט המתעד את הדגמת פרויקט רשת התקשורת המקוונת שהוצגה בשנת 1968 על ידי דאגלס אנגלברט וצוותו.
אינטרנט > היסטוריה של האינטרנט
 
 
 כתובת האתר: 
...http://sloan.stanford.edu/M
 שפה: 
אנגלית
 מיקום: 
ארה"ב
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
03.03.2002