פרטים נוספים
 
 חוקי יסוד 
תקציר החוקים ונוסחם המלא: הכנסת, מקרקעי ישראל, נשיא המדינה, הממשלה (בגרסתו הקודמת והחדשה), משק המדינה, הצבא, ירושלים בירת ישראל, השפיטה, מבקר המדינה, חופש העיסוק, כבוד האדם וחירותו. כולל גם כאלו הנמצאים בשלבי חקיקה: החקיקה, זכויות במשפט, חופש הביטוי וההתאגדות, זכויות חברתיות.
חוק ו משפט > חוקה ומשפט חוקתי
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.knesset.gov.il/d
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
07.04.1999