פרטים נוספים
 
 Eilat Hotels Association 
התאחדות המלונות אילת. מידע מפורט על מלונות העיר ומחיריהם, מנוע חיפוש, פרטים על ההתאחדות ועל השירותים לאורח.
מלונות > מלונות בישראל
 
 
 כתובת האתר: 
...http://eilathotels.org.il/h
 שפה: 
מספר שפות
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
14.10.2001