פרטים נוספים
 
 מרכז המידע והמחקר של הכנסת 
הוקם בכדי לספק לכנסת שירותי מחקר ומידע, לצורך סיוע במילוי תפקידיה בתחומי החקיקה, הפיקוח על עבודת הממשלה והדיון בנושאים שעל סדר היום. רקע על המרכז ומבחר מסמכים ומחקרים בנושאים שונים.
מוסדות לאומיים ורשויות > כנסת ישראל
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.knesset.gov.il/m
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
29.08.2001