פרטים נוספים
 
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי 
מספקת שירותים לרשויות המקומיות תוך הוזלה, פישוט, ייעול וקיצור תהליכי ביצוע פרוייקטים. כוללת 2 חברות-בת: החברה לפיתוח משאבי אנוש וסוכנות ביטוח.
בנייה אחזקה > קבלן קבלני בניין
 
 
 כתובת האתר: 
http://www.mashcal.co.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
25.07.2001