פרטים נוספים
 
 אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון 
מטרתו לעצב ולקיים שירותים פיננסיים ע``י גופים מוסדרים לשיפור הרווחה והפעילות במשק הלאומי. נתונים רשמיים אודות שוק ההון בישראל, עסקי הביטוח, תוכניות חסכון, קרנות פנסיה וקרנות גמל, פניות הציבור, עיון בדו``ח השנתי ומידע אודות האגף המשתייך למשרד האוצר.
משרדי ממשלה > משרד האוצר
 
 
 כתובת האתר: 
http://www.mof.gov.il/hon
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
19.04.2001