פרטים נוספים
 
 אתיקה ואינטרנט 
מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וסנונית הקימו מרכז הדן בצד הבעייתי של האינטרנט: חדירה לחופש הפרט, חשיפה לחומר בלתי-ראוי, הפרת זכויות יוצרים וחוק. פעילויות בנושא, פורום, מידע מהתקשורת בתחום ואוסף קישורים.
אינטרנט > תרבות מקוונת
 
 
 כתובת האתר: 
...http://noar.education.gov.i
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
27.08.2000