פרטים נוספים
 
 משרד החינוך התרבות והספורט - הלשכה לתנאי שירות עובדי הוראה 
מידע אודות זכויות וחובות של עובדי הוראה, תקנון שירות בעובדים, טבלאות שכר, חוזרי מנכ``ל ומידע נוסף.
משרדי ממשלה > משרד החינוך
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.education.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
09.01.1999