פרטים נוספים
 
 Global Internet Statistics 
סטטיסטיקה ונתונים שונים אודות רשת האינטרנט. מספר המתחברים לרשת, בחלוקה לפי שפות, בלווית פרטים נוספים, כגון אחוז דוברי השפה בקרב הגולשים ברשת.
אינטרנט > סטטיסטיקה וניתוח
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.euromktg.com/glo
 שפה: 
אנגלית
 מיקום: 
העולם
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
01.03.2000