פרטים נוספים
 
 מינהל הספורט 
מינהל השייך למשרד התרבות, החינוף והספורט. דואג לפיתוח ענף הספורט בארץ על ידי פיתוח מצוינות, טיפוח הספורט ההישגי, מתן סיוע, קידום ופיתוח פעילות ספורטיביות תוך חיזוק קשרי המשרד עם הרשויות המקומיות ועם ארגוני ספורט בינלאומיים.
ראשי > ספורט
 
 
 כתובת האתר: 
...http://cms.education.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
11.01.2006