פרטים נוספים
 
 משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי - אגף הבחינות  
משרד החינוך מציג שאלוני בחינות הבגרות, מיקוד חומר הלמידה, לוח מועדי בחינות, הנחיות ונהלים ועוד.
משרדי ממשלה > משרד החינוך
 
 
 כתובת האתר: 
...http://cms.education.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
14.11.1998