פרטים נוספים
 
 משרד החינוך התרבות והספורט - האגף לחינוך יסודי 
פועל במסגרת המינהל הפדגוגי ומכיל מידע לגבי המחלקות השונות באגף, כולל מידע על סביבת הלימוד, מבנה הלימודים, תפקידי המורה, דמות הלומד, תכנון לימודים בית ספרי, קבוצות דיון בנושא ועוד.
משרדי ממשלה > משרד החינוך
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.education.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
13.11.1998