פרטים נוספים
 
 חברי הכנסת 
חברי הכנסת הנוכחית, כולל פרטים אישיים, ומידע רב גם על חברי הכנסת לדורותיהם, מקום המדינה ועד היום.
מוסדות לאומיים ורשויות > כנסת ישראל
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.knesset.gov.il/m
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
12.11.1998