פרטים נוספים
 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ``ס) 
הגוף המרכזי של הממשלה שתפקידו לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי על האוכלוסיה, הכלכלה והחברה בארץ. פרטים על תפקידי הלשכה ודרכי פעולתה, מדדי המחירים, מפקד האוכלוסין, פרסומים והודעות.
מוסדות לאומיים ורשויות > הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 
 
 כתובת האתר: 
http://www.cbs.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
17.04.1998