פרטים נוספים
 
 רשות החברות הממשלתיות 
דין וחשבון על החברות הממשלתיות בתחומים חקלאות, בטחון תחבורה, תקשורת, אנרגיה, חפושי נפט תעשייה, מסחר, כימיקלים, חשמל, מים, קרנות השתלמות, שירותים, תרבות, אמנות, מקרקעין בינוי ושיכון. כולל אלפון החברות.
חוק וממשל > מוסדות לאומיים ורשויות
 
 
 כתובת האתר: 
http://www.gca.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
17.04.1998