פרטים נוספים
 
 דין מקומי 
מקור מידע לחוקים, התקנות והצווים החלים על הרשויות המקומיות. סקירה דו חודשית של הדין המוניציפאלי, ידיעות מאמרים וקישורים.
חוק ו משפט > חוקים ותקנות
 
 
 כתובת האתר: 
www.DinMekomi.co.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
22.06.2004