פרטים נוספים
 
 עבודות גמר 
כל הדרישות, התנאים הכלליים והנהלים להכנתן והגשתן של עבודות הגמר. מטעם משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך העל יסודי.
מאגרי מידע ועבודות > עבודות ושיעורי בית
 
 
 כתובת האתר: 
...http://www.education.gov.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
07.10.1998