פרטים נוספים
 
 מטאורולוגיה - סנונית 
פרוייקט העשרה המכוון ללימוד מתקדם של נושא מזג האוויר והתופעות השונות הקשורות אליו. כאן יוכלו תלמידים לנתח תמונות לוויין ומפות מטאורולוגיות עדכניות ליום הפעילות: מפות סינופטיות עכשוויות וחזויות ותמונות לוויין באור נראה ובאינפרה אדום.
מדעים ומקצועות לימוד > מטאורולוגיה
 
 
 כתובת האתר: 
...http://gifted.snunit.k12.il
 שפה: 
עברית
 מיקום: 
ישראל
 
 האתר התווסף לאינדקס ב: 
01.09.1999